@greenbb
female  Karma 0.00 
♥ 李小綠 曾經 滄海難為水 (LOL)
ago | 17 responses
♥ 李小綠 希望 天佑阿凱硬碟。
ago | 0 responses
♥ 李小綠 正在 把鋪浪換個版面上來呼吸一下
ago | 4 responses
♥ 李小綠 嗯.........
ago | 7 responses
♥ 李小綠 喜歡 Karma每天上來都是0
ago | 18 responses
♥ 李小綠 疥癬到底要怎樣對付?
ago | 11 responses
♥ 李小綠 每次網頁看到"免費算"都會點進去.. (griltongue)
ago | 2 responses
♥ 李小綠 好久沒來靠邀了!
ago | 13 responses
♥ 李小綠 好奇 我怎麼會聰明到腦子閃過可以用全勤獎金來扣遲到的錢這句話!!!!!!真是歐買尬~!
ago | 10 responses
♥ 李小綠 寫信給耶誕老人 12月19日前寄出才能收到回信
ago | 4 responses